ADRESOWANIE KOPERT – BILETY WIZYTOWE

Jak posługiwać się kartą wizytową? Chcąc skorygować informacje podane na wizytówce, przekreślamy zmieniane słowo ukośną kreską i nadpisujemy właściwe imię lub np. numer telefonu. We Francji mężatka posługująca się wspólną dla małżeństwa kartą, przekreśla literkę M. Córka korzystająca z biletu matki przekreśla jej imię (we Francji – imię ojca poprzedzone skrótem „Mme” lub słowem „Madame”) i nadpisuje swoje imię.

Czasami podaje się też tytuły i stopnie:

Hrabina i Hrabia…
Pułkownik…
Kapitan Żeglugi Wielkiej…

Tytuł i stopień (ale tylko stopień wysoki) można podawać równocześnie:

Generał baron…

Tytułów naukowych nie wymienia się na biletach wizytowych używanych w życiu prywatnym, a wyłącznie na wizytówkach służbowych, mających możliwie najpełniej poinformować osoby, którym je wręczamy, o naszych kwalifikacjach:

mgr Piotr Kowalski
Architekt

lub

Piotr Kowalski
Dyrektor do Spraw Handlowych
(ewentualnie przed nazwiskiem mgr, mgr inż., dr itp.)

Oficerowie umieszczają stopień przed nazwiskiem od kapitana „w górę”. Jeżeli stopień jest niższy, podaje się go poniżej:

Piotr Kowalski
Porucznik 3 pułku…

W żadnym wypadku nie wymienia się otrzymanych odznaczeń.

Jak pisać bilety? Zawsze w trzeciej osobie. Do adresata zwracamy się również w 3 osobie:

Anna Kowalska pragnie serdecznie pogratulować młodym narzeczonym, prosząc, by zechcieli przyjąć ten drobny upominek w dowód jej przyjaźni.

Biletów wizytowych nie podpisujemy. Zwracając się do osób bliskich, dobrze nam znanych, możemy wykorzystać bilet jako zwykłą kartę pocztową.

Kiedy używać biletów wizytowych?

Zapraszając, składając gratulacje z okazji ślubu, narodzin dziecka, zaręczyn, wyróżnień itp.:

Anna Kowalska

pragnie serdecznie pogratulować Panu Adamowi Michalskiemu nagrody za osiągnięcia zawodowe, zapewniając o swej życzliwości.

Dziękując za bukiet kwiatów lub bombonierkę:

Anna Kowalska
pragnie podziękować Panu Adamowi Michalskiemu, którego uprzejmość wzruszyła ją do głębi, za piękne kwiaty i zapewnić Go o swej przyjaźni.

Przesyłając prezent, kwiaty czy czekoladki. Wystarczy kilka słów:

W dowód przyjaźni… (Na karcie można nic nie dopisywać.)

Przesyłając kondolencje:

Anna i Michał Kowalscy
do głębi wstrząśnięci nieszczęściem, które Pana dotknęło, śpieszą złożyć szczere i serdeczne kondolencje, a także zapewnić o swej sympatii i przyjaźni dla Pana i Pańskiej Rodziny.