Właściwości fizykochemiczne wytworów papierniczych

Właściwości fizykochemiczne wytworów papierniczych.

Wyprodukowane wytwory papiernicze muszą odpowiadać warunkom stawianym poszczególnym rodzajom papierów, kartonów, tektur lub bibuł. Niektóre rodzaje wytworów musi cechować duża wytrzymałość, … Czytaj dalej . . .